Aanbod voor scholen

logo everdien

1. Groepsaanbod DE VILTKUNST&VERHAALSJAAL

Een aanbod om de samenhang in de groep te bevorderen. Op een creatieve manier wordt samengewerkt met  taal en met vilt aan een mooi eindproduct: DE VERHAALSJAAL. Deze door de kinderen zelf gemaakte verhaalsjaal kan gebruikt worden in de kring en hen helpen met praten over, zowel fijne, verdrietige of nare gebeurtenissen te praten en dit met elkaar te delen.                       Voor groep 5 t/m 8.
2. Creatieve Weerbaarheidstraining :  
Voor kinderen 10-12 jaar en pubers van 12-14 jaar. Thema’s kunnen zijn: met creatieve opdrachten behandelen we de thema’s:aarden, stevig staan, zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, hoe omgaan met vervelende gedachten/ met nare gebeurtenissen.

3. Groepsaanbod voor jonge kinderen van gescheiden ouders:

Met handpoppen, verhalen en  tekenen, is “Dappere Dino’s”, een bijzonder programma voor jonge kinderen van 6-8 jaar. In samenwerking met de  leerkracht, en betrokkenheid van ouders wordt wekelijks een uur ondersteuning gegeven gedurende 12 weken. De kinderen leren zich te uiten, herkennen elkaars verhalen en leren om te gaan met de nieuwe situatie. Scheiden is meer dan ouders soms beseffen voor hen een hele ingrijpende gebeurtenis.

 Het aanbod kan altijd op maat.

 

 

 

 

 

kunstzinnig werken